Bedrijfshal bouwen

Voor een nieuw te bouwen bedrijfshal kunt u Viemat Montage inschakelen. Wij kunnen de gehele nieuwbouw verzorgen, maar eventueel ook een gedeelte hiervan zoals het casco, het staal, of alleen de dak- en wandbeplating. Bij nieuwbouw heb je verschillende fases:

Fase 1: idee en programma van eisen (PVE)

Allereerst begint de hele bouw met een idee. De eindgebruiker heeft een idee voor het realiseren van een nieuw pand / bedrijfshal / loods etc. Hiervoor benaderd hij een architect of een bouwer zoals Viemat Montage. Samen met de klant wordt er een programma van eisen opgesteld. Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk te ontwerpen product, constructie, aan te schaffen dienst, of anderszins. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren, zodat in het ontwerp de wensen van de klant voldoende worden meegenomen.

Fase 2: ontwerp en aanvraag bouwvergunning

Aan de hand van het PVE en een kostenindicatie wordt het eerste ontwerp gemaakt. Dit ontwerp dient als overleg met de gemeente, als voorbeeld voor de eerste begroting en uiteraard als eerste indruk voor de eindgebruiker. Aan de hand van dit eerste ontwerp wordt de verdere ontwikkeling van het gebouw in gang gezet. Dit is een afstemming tussen klant / ontwerper / gemeente en eventueel bouwer. Na dit eerste proces volgt de aanvraag bouwvergunning bij de betreffende gemeente. Na de goedkeuring of tijdens de goedkeuring wordt er een aanbestedingsproject opgestart. Of, indien de bouwer tijdens het ontwerpproces is betrokken, het financiële plaatje afgerond. 

Fase 3: financiele planning en aanbesteding 

Nadat de financiële zaken en de bouwvergunning is afgerond moet u rekening houden dat het tussen de 10 en 18 weken zal duren voordat een gemiddelde bouw start. Bij complexere gebouwen zal dat wat langer kunnen zijn, in sommige gevallen kan het ook sneller, afhankelijk van de situatie.

Fase 4: het bouwproces in drie fasen

1. Grondwerk

In deze fase worden graafwerkzaamheden uitgevoerd, gecontroleerd door hei- of boorpaalwerkzaamheden, onderkeldering en het storten van de fundering. Dit proces geeft de meeste viezigheid op de bouw, vooral tijdens natte periodes. Tijdens deze werkzaamheden wordt er in en om de bouw vaak een puinpakket aangebracht om tijdens de verdere bouw schoon en netjes te kunnen werken.

2. Casco bouw

In de tweede fase wordt het casco van het gebouw voltooid. Dit omvat de plaatsing van de staalconstructie, het aanbrengen van gevels en het dak, evenals de montage van kozijnen. Dus alles boven de grond (het maaiveld). Deze fase zorgt ervoor dat het gebouw wind- en waterdicht wordt.

3. Afwerking binnen en buiten

De laatste fase omvat zowel de interne als externe afwerking van het gebouw. Aan de binnenkant worden installatiewerkzaamheden, stucwerk, behangwerk, enzovoort uitgevoerd. Aan de buitenkant worden straatwerk, afrasteringen, buitenverlichting, et cetera aangebracht.

Fase 5: oplevering

Als het gehele project is afgerond zijn er twee oplevermomenten. De eerste oplevering vindt plaats enkele weken voor het einde van de werkzaamheden. Hierbij wordt alles zorgvuldig vastgelegd, zodat de eerste opleverpuntjes tijdens de laatste weken van het bouwproces direct meegenomen kunnen worden.

De tweede oplevering vindt plaats wanneer het pand gereed is. Een dubbele inspectie wordt uitgevoerd door de opdrachtgever en de bouwer om te controleren of alles naar tevredenheid is. De punten die nog aandacht verdienen worden vastgelegd en beide partijen ondertekenen hiervan een formulier. De bouwer krijgt een aantal dagen / weken de tijd op deze punten te verhelpen.

Nadat de opleverpunten zijn verholpen en de garanties digitaal of op papier zijn verstrekt wordt de laatste oplevertermijn door de opdrachtgever betaald. In sommige gevallen blijft er een onderhoudstermijn open staan. Deze zorgt ervoor dat zaken die in de eerste 3 of 6 maanden nog aandacht verdienen worden opgelost (voornamelijk bij installaties). Is alles na de 3 of 6 maanden naar tevredenheid opgelost, wordt deze termijn betaald.

Viemat Montage – de experts in bouwen

Wil je de mogelijkheden verkennen op het gebied van nieuwbouw? Bij Viemat Montage staan we klaar om jouw ideeën en plannen werkelijkheid te maken. Wij kunnen bovenstaand proces volledig uitvoeren en begeleiden, maar ook staan wij open om in te stappen tijdens het aanbestedingsproject.

Neem contact met ons op en laten we samen aan de slag gaan om jouw project realiteit te maken. Jouw visie, onze vakmanschap!

Viemat Montage
Naar boven